Pèl·let certificat EN PLUS A1: Alta potència calorífica, alt rendiment i poca cendra.

Biomassa, a part del significat que s’utilitza en la Ecologia, és la matèria orgànica originada en un procés biològic, espontani o provocat, utilitzable com a font d’energia, i la podem classificar en:

 

  • Biomassa natural, que és la que es produeix a la natura, sense intervenció humana.
  • Biomassa residual, que és el subproducte o residu generat d’activitats agrícoles, silvícoles, ramaderes, així com residus de les indústries agroalimentàries (pinyols, clofes…), de la transformació de la fusta (serradores, fàbriques de paper…) i també de les que tracten residus de depuradores i els reciclats d’olis.
  • Biomassa dels cultius energètics, que són els destinats a la producció de biocombustibles.

 

2-BLOGbiomasaEH

 

El pèl·let, és una font d’energia que pertany a la classificació de biomassa natural. Es fabrica mitjançant el premsat de les serradures i encenalls on la pròpia lignina (polímer present en les parets cel·lulars dels organismes vegetals) fa d’aglomerant. No cal cap cola ni cap altra additiu més que la pròpia fusta, això  li dona l’aspecte brillant, com envernissat i el fa més dens, incrementant el seu poder calorífic.

Un pèl·let de qualitat, que garanteixi un alt rendiment i un gran poder calorífic, és un pèl·let  que s’ha elaborat amb una matèria primera seca, sense incloure  productes com ara pintures, vernissos, coles, melamines i altres additius. Aquests additius, en ser cremats, emeten molts gasos a l’atmosfera i residus que poden provocar avaries a les calderes tot disminuint la capacitat calorífica del pèl·let. Per aquest motiu a FRABEL hem escollit per proveir als nostres clients, el pèl·let FARNERS amb certificació EN PLUS A1, que garanteix totes les característiques tècniques òptimes pel seu bon rendiment.

 

Característiques tècniques òptimes:

Diàmetre 6 mm
Llargada 1-3 cm
Humitat ≤10 %
Poder Calorífic Inferior (P.C.I.) 5.0  kwh/kg
Cendres < 0.7 %
Densitat 650 kg m3
Duresa > 98 %
Contingut en pols < 2.5 %
Contingut en Clor < 0.02 %
Contingut en Nitrogen < 0.3 %
Contingut en Sofre < 0.05 %

 

Format de venda:

 

Sacs de 15Kg:

Pensat per calderes i estufes tant amb alimentació manual com automàtica, de fàcil maneig i emmagatzematge.

 

Palet de 70 sacs de 15 Kg:

Comprant un palet sencer, per quantitat, oferim un millor preu i la possibilitat d’emmagatzematge i recollida segons les necessitats i espai del client.

 

A granel

Per quantitats  a partir de 12 TM