Calderes de llenya i pèl•let: qualitat i compromís.

Calderes de llenya

Les calderes de llenya amb flama invertida i gasificació de la fusta en la part superior són una bona opció per la calefacció de biomassa de la vostra llar. Els principals avantatges són:

 

-Mínim esforç per a la càrrega i la neteja

-Gran capacitat de la llenyera amb troncs de fins a 1 metre, segons el model

-Seguretat integrada per evitar el sobreescalfament

-Combustió eficaç, fins un 30% més que una caldera de llenya convencional

-Modulació que controla l’excés d’energia

-Sòlida estructura que garanteix una llarga vida útil.

 

calderas3

foto05

Els models amb sonda lambda permeten un ajust de l’aire de combustió automàtic. La sonda lambda és una sonda que mesura el contingut d’oxigen dels fums de combustió a temps real. La informació que proporciona és processada pel controlador i posteriorment la caldera corregeix les entrades  d’aire per apropar-se sempre a la combustió estequiomètrica o combustió perfecta. Una mescla massa rica o massa pobre és responsable del mal rendiment i de les emissions de gasos nocius o contaminants.

Així doncs, les calderes amb sonda lambda són respectuoses amb el medi ambient i tenen un excel·lent rendiment independentment de la qualitat de la llenya.

 

Pel que fa a calderes de llenya, també us podem instal·lar o subministrar la caldera tradicional de llenya, però hem seleccionat un model amb tiratge natural a tres passos de fums per un millor rendiment energètic.

 

Calderes de pèl·let, domèstiques i industrials

La nostra selecció en calderes de pèl·let es basa en la llarga experiència en la combustió de fusta, el constant treball d’investigació i desenvolupament de noves tecnologies,  per la supervisió constant de la seva qualitat i la optimització del producte per part del fabricant.

A Frabel us podem aconsellar, assessorar i dur a terme la vostra instal·lació de calefacció amb pèl·lets adaptant-nos a les necessitats de cada instal·lació nova o per renovar.

 

retallada

Potències de 4 a 8 kW

Dissenyades per vivendes bioclimàtiques o a baix consum energètic. Amb mòdul de condensació i acumulador estratificat en només 1,5 m2.

 

Potència de 8 kW

Modulable fins 2 kW, especialment dissenyada per vivendes renovades o amb poca demanda energètica.

 

Potències de 12 a 32 kW

Calderes de pèl·let amb i sense tecnologia de condensació.

 

Potències de 36 a 56kW

Especials per comunitats de veïns, edificis terciaris i industrials.

Connectades en cascada es poden realitzar instal·lacions fins a 224 kW.

 

Consulteu-nos per potències superiors