Productes químics.
Manteniments de piscines.
Dosificació automàtica.
Robots per la neteja automàtica.
Calefacció i deshumectació.
Cobertes.